GDPR

Dreptul de acces al persoanei vizate

Conform normelor privind protecția datelor, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 15, clienții noștri au dreptul de a obține informații de la noi despre datele personale referitoare la ei și prelucrate de noi. Pentru a obține astfel de informații vă invităm să ne trimiteți un email la adresa: contact@meddeweb.ro

Dreptul la rectificare

Conform normelor privind protecția datelor, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 16, clienții noștri au dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc . Pentru a completa datele cu caracter personal care sunt incomplete vă invităm să ne trimiteți un email la adresa: contact@meddeweb.ro

Dreptul la ștergerea datelor

Conform normelor privind protecția datelor, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 17, clienții noștri au dreptul la ștergerea imediată (“dreptul de a fi uitat”) a datelor cu caracter personal referitoare la ei și prelucrate de noi. Pentru a șterge astfel de informații vă invităm să ne trimiteți un email la adresa: contact@meddeweb.ro